Collygen

Yönlendirilmiş Kıkırdak Rejenerasyonu için Tip 1 Collagen (Atelocollagen)  Membran

  • Yüksek biyouyumluluk
  • Greft gereksinimi olmadan TEK ADIM ile etkin sonuç
  • Yüksek oranda saflaştırılmış non-alerjik/düşük immunojenisite
  • Çift katmanlı (dual side ) yüzey

TÜM STANDART CERRAHİ PROSEDÜRLERE UYUM  VE  İNOVATİF YAKLAŞIMLARDA FLEKSİBİLİTE KABİLİYETİ