Kondroblast

Kondroblast, kıkırdak yapıyı oluşturan hücrelerdir. Kıkırdak dokunun hücredışı maddesinin (ekstrasellüler matriks) sentezinden ve devamlığından sorumludur. Özellikle kollajen ve elastin protein sentezi ile ara maddenin bütünlüğünü sağlarlar.

Erişkin bireylerin eklem kıkırdaklarında bulunan çoğalma, bölünme ve tamir etme yetenekleri sınırlıdır. Otolog Kondroblast uygulamasında Uzman hekim tarafından hastanın sağlıklı kıkırdak dokusundan 1-3 mm3 hacminde kıkırdak biyopsisi artroskopik olarak alınır.
Bu doku Laboratuar ortamında üst düzey kalite ve güvenlik koşulları altında Kondroblast üretilir.

Nasıl Sağlıklı Doku Elde Edilir?
Biyopsiyle elde edilen kıkırdak dokusu içeriğinde bulunan Kondroblastlar laboratuvar ortamında
izole edilirler. Ayrıştırılan Kondroblastlar çoğaltılarak kullanıma hazır hale getirilir. İstenilen sayıda Kondroblast hücresine ulaşılması 4-6 haftalık bir süreçtir.

Nihai Ürün
Kondroblast: Enjeksiyona hazır süspansiyon form.
Kondromembran: Kollajen bazlı membrana tip2 kollajen veya benzeri bir yapıya sahip emdirilmiş form.