Kök Hücre

Kök Hücre

Kök Hücre Nedir?

Vücudumuzu oluşturan, diğer yapılara dönüşebilen ve çoğalabilme özellikleriyle kendilerini devamlı yenileyebilen ve farklılaşma kabiliyeti bulunan hücrelere kök hücre denir. İnsan vücudunda bulunan ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücreler olan kök hücrelerinin bir diğer özelliği de tek bir hücreden çok sayıda yeni kök hücre oluşturmasıdır. Kök hücreler, kök formunda belli yuvalarda beklerler ve hasar halinde ortaya çıkan yıkım ürünleri ile uyanarak kas, kemik, kıkırdak, beyin, sinir dokusu, kan ve diğer birçok hücre tipine dönüşebilirler.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök hücre tedavisi; vücudun (genellikle yağ dokusu veya kemik iliği gibi) bir yerinden izole edilen kök hücrelerin, vücudun hasarlı bölgesine enjekte edilmesi sonucunda, vücudun kendi iyileşme potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

Çok çeşitli kök hücre elde etme yöntemleri bulunmaktadır. Gerek kök hücre zenginliği, ekonomik olması, gerekse hazırlanma ve uygulama kolaylığı gibi faydaları nedeniyle en sık kullanılan yöntem yağ dokudan elde edilen kök hücre yöntemidir.

Az bir miktar yağ dokusu Lipoaspirasyon ( yağ aldırma) yöntemiyle alınır. Bir sıra doğal yöntemler kullanılarak kısa süre içinde kök hücreden zengin bir doku elde edilir. Elde edilen kök hücreden zengin bu hücre topluluğu; herhangi bir nedenden dolayı hasar gören dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için hasarlı bölgeye uygulanır.

Adipoz dokudan elde edilen kök hücre tedavisi sonrasında 4 – 5 gün sonrasında hasarlı dokudaki ağrıda azalma ile etkisi başlayıp, hasarlı dokunun durumuna göre değişkenlik göstermek ile beraber etkisi uzun bir süre devam etmektedir.

Kök hücreler enjekte edildikten sonra onarım, yenileme, büyüme gereken bölgelerine hızla göç ederler. Örneğin zedelenme varlığında yırtık veya bozulmuş alana hızla akarlar. Yakın bölgedeki kök hücre popülasyonunun da çoğalmasını hızlandırırlar. Doku onarımı başlamış olur. Kök hücreler aynı zamanda anti-inflamatuvar denilen iyileşme sürecinde gerekli olan iltihap baskılayıcı özelliklere de sahiptir. Böylece romatizmanın alevli, yangılı dönemini baskılayabilirler.

Kök Hücre Nerelerden Üretilir? 

Kök Hücreler vücudumuzun her yerinde bulunurlar ve üretilir. Bununla beraber başta; 

  • Göbek Kordonu’ndan,
  • Amniyonzarı’ndan,
  • Plesenta’ dan,
  • Kemik İliği’nden,
  • Yağ Dokusu’ndan

üretilirler.

Yağ Dokusundan Elde Edilen Kök Hücre;

Yağ (adipoz) dokusu, yağ hücrelerinin bir araya gelmesinden oluşur. Sağlıklı ve yetişkin bir bireyin toplam vücut ağırlığının %10-15’i yağ dokusu olup; bu dokunun yaklaşık yarısı cilt altında, geri kalanı da karın boşluğu ve iç organlar arasında yer alır.

Kök hücreler kas-iskelet sistemi hasarlı dokularının onarım ve yenilenmesinde kullanılabilecek zengin hücre kaynağıdır. 

Yağ dokusunun içinde kemik iliğine kıyasla daha fazla (300 kat) kök hücre bulunduğu yapılan araştırmalara göre saptanmıştır.

Yağ dokusundan elde edilen kök hücreden zengin sıvıya Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) denir. 

SVF, yağ dokusundan çeşitli yöntemler sonucu elde edilen, hasarlı dokularının onarım ve rejenerasyonunda kullanılabilecek heterojen bir hücre topluluğu olarak adlandırılır.

Bu hücre topluluğu içinde yer alan başta Mezenkimal Kök Hücre (MKH) olmak üzere pek çok kök hücre bulunmaktadır. 

MKH, kendilerini yenileme ve farklılaşma özellikleri vardır.

Yağ dokudan elde edilen MKH’ nin hem elde edilmesi daha kolaydır, hem de daha fazla kök hücre içerir .

Yağ dokusu kapiller damarlardan zengin olduğundan, bu bölge MKH’ler için de iyi bir depodur.

Maksimum 20 – 30 dk süren bu mekanik SVF işlemi 3 aşamadan oluşmaktadır; 

  1. Filtrasyon
  2. Lipoaspirasyon
  3. Yıkama, Ayrıştırma, Pürüfiyeadipoz doku elde edilme

FİLTRASYON 

Uygulama öncesinde; Adipoz dokunun daha kolay ve komplikasyonsuz alınması için Lipoaspirasyon bölgesine enjekte edilmek üzere Tumescent (Kline) Solüsyonu hazırlanır. 

TUMESCENT (KLINE) solüsyonu; 250 ml SF içine 20 ml Lokal Anestezik (% 2), 0,5 mg Adrenalin çözeltisinden oluşur. Hazırlanan solüsyon içerisinde bulunan Anestezik madde sayesinde karın bölgesinde ağrının az, Adrenalin çözeltisi sayesinde ise kanamanın az olması amaçlanmaktadır. 

Hazırlanan bu Kline solüsyon; 60 cc Adipoz doku alınması için 180 cc (1/3 oranında) olacak şekilde; Karın bölgesinin 1 cm altında, karın – iliak bölgeye 45 Derece açı ile girilerek karın bölgesine filtre edilir. Filtre işleminden sonra 5 – 7 dk. beklenir.

LİPOASPİRASYON 

Kline solüsyonun filtre edildiği karın bölgesinden otomatik kilitlenme özelliği olan özel şırıngalar ile 60 cc yağ doku alınır.

Yıkama, Ayrıştırma, Pürüfiye Adipoz Doku Elde Edilme

Lipoaspirasyon sonucu alınan yağ dokudan; serum fizyolojik vasıtasıyla fazla yağ, su, hematopoetik hücrelerden ve diğer yağlı kalıntılardan 50 mikronluk özel filtreli cihaz sayesinde doku ayrıştırılması ve süzülmesi sağlanır. 

Elde edilen pür Mezenkimal Kök Hücreden zengin SVF, enjeksiyon için hazırdır.