Konted Us

  • İntrafarma garantisi ile taşınabilir Ultrason cihazı
  • Ulaşılabilir fiyat performansı ile Kolay uygulanabilir ve taşınabilir

Daha ayrıntılı bilgi için www.kontedturkiye.com adresini ziyaret ediniz.