ExoCell

Eksozomlar, vücuttaki hemen hemen her hücre tipi tarafından salınan boyutları 40-150 nm arasında değişen biyomolekül paketleri olan veziküllerdir.

Kök hücreden farklı olarak bir hücre değil, hücrelere işlerinin nasıl yapmaları gerektiğini ileten mesaj baloncuklarıdır. Bu veziküllerde köken aldıkları hücrelerin DNA, RNA ve proteinleri bulunmaktadır.

Eksozom uygulaması; osteoartrit, bağdoku yaralanmaları, tendon yaralanmaları, kas hastalıkları, anti-oksidan olarak, kronik yara ve akne skarı tedavisinde, saç kaybı veya seç dökülmesinde, yüz ve cilt gençleştirmesi amacı ile, kadın doğum ve üroloji alanında bir çok hastalığında iyileştirilmesi için uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Tedavi sırasında İntravenöz, intramüsküler, intratekal veya intradermal olarak uygulama yapılabilmektedir.

Eksozomların özellikleri?
– Sinyal iletimi ve hücreler arası haberleşmeyi sağlarlar,
– Fibroblast proliferasyonunu ve göçünü teşvik ederler,
– Anjiyogenezi teşvik ederler,
– Kollajen sentezi için gerekli moleküllerin ekspresyonunu sağlarlar,
– Kollajen hücre dışı matris üretimini / birikimini artırırlar,
– Enflamasyonu ve immün yanıtı modüle ederler,
– Antioksidan yanıt elemanlarının ekspresyonunu düzenlerler.

Otolog ve Allojenik olarak iki tipi bulunmaktadır. Yani hastanın kendi hücrelerinden elde edilip yeniden aynı hastaya uygulanabilir veya bir sağlıklı ve güvenilir bir donörden alınan hücrelerden elde dilen eksozomlar hastaya uygulanabilir.