Mezenkimal Kök Hücre

MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER

Mezenkimal kök hücreler bağ dokuda bulunan erişkin tipi kök hücrelerdir. Mezenkimal kök hücreler sayısız avantajlarından dolayı klinik kullanımda en çok tercih edilen kök hücreler haline gelmiştir.

Farklı kaynaklardan elde edilebilmeleri ve çeşitli doku hücrelerine farklılaşma potansiyellerine ek olarak çevresel sinyal iletimleriyle yaralı bölgelere göç etme ve doku rejenerasyonunu başlatma kapasitesine sahiptirler.

Mezenkimal Kök Hücrelerin Özellkleri
– Birçok doku tipinden izole edilebilirler ve in vitro olarak çoğaltılabilirler.
– İmmunmodulatör etkileri vardır.
– İmmunsupresif etkileri vardır.
– Ciddi yan etkileri yoktur.
– Allojenik olarak uygulanabilir, immun red oluşturmazlar.
– Trofik (besleyici) etkileri vardır.